Should I Stay or Should I Go?

Autorzy Fabien Lédé
Gatunek Obiekt
Edycja Survival 14

Inspiracją i materiałem do stworzenia pracy „Should I Stay or Should I Go?” jest marynarka mojego dziadka André Lédé, który przez całe życie pracował jako robotnik w fabryce Métal Déployé w Montbard w północno- zachodniej Francji. Po jego śmierci marynarka stała się moją własnością, a po latach sam dorywczo pracowałem w Métal Déployé. Od kilku lat mieszkam w Polsce – w kraju, który wciąż przepracowuje swoją komunistyczną i robotniczą przeszłość i w którym słowo „wolność” nabiera obecnie osobliwego wymiaru, a prekariat artystyczny łączą z proletariatem zawiłe relacje.
Na marynarce mojego dziadka ręcznie wyhaftowałem rysunki, w których ikonografie wolnościową i robotniczą ujmuję w perspektywie dzisiejszej sytuacji polityczno-kulturowej Polski. Jako obiekt galeryjny sytuuję ją na granicy sztuki i rzemiosła, strategii handmade i produkcji seryjnej oraz w kontekście uwikłania artysty w ekonomię i rynek sztuki.
Strukturalnie „Should I stay or should I go?” dyskutuje z alienacją – artysty, rzemieślnika, twórcy, wytwórcy – i odnosi do zjawiska myse en abyme, które porównać można do rezultatu skierowania na siebie dwóch luster: przedstawienie odbija się w rzeczywistości, a rzeczywistość w przedstawieniu. Twórca i jego praca to jedno i to samo.

> Fabien Lédé

 

fot. Olga Jasnowska

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności