Słup graniczny, 2021

Autorzy Jan Kowal
Gatunek Wideo
Edycja Survival 19

Dwukanałowe wideo jest autorskim zapisem performance Kowala, w którym artysta próbuje jak najdłużej utrzymać się na słupie, z trudem balansując na przekrzywionej konstrukcji. Słup ten niegdyś wyznaczał granice gospodarstw jego rodzinnej wsi, będąc najdalej wysuniętym na północ elementem stworzonym przez człowieka. Jan Kowal lubi wracać na swoją wieś – w jego twórczości zajmuje ona istotne miejsce, stając się obiektem artystycznych badań i działań. W swoich pracach Kowal często powraca do niewielkiego gospodarstwa rolnego, prowadzonego przez jego mamę, by wchodząc na nowo w relacje z miejscem, które go ukształtowało, poszukiwać własnego języka i narracji na jej temat. Wykorzystywanie siana, zboża i słomy w działaniach performatywnych bezpośrednio przywołuje rolniczą tradycję, w której się wychował, splatając ją z karierą artystyczną, którą wybrał. Artysta neguje w ten sposób fałszywą, stereotypową opozycję pomiędzy oboma światami. Próbując znaleźć równowagę i wytrwać jak najdłużej na już chylącym się słupie granicznym, Kowal w przewrotny sposób pyta o trwałość i możliwość pogodzenia różnych – w ujęciu historycznym wykluczających się – tożsamości.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności