Statek głupców

[…] W instalacji Statek głupców Agata Jarosławiec i Grzegorz Kumorek odnoszą się do platońskiej koncepcji wielokrotnie redefiniowanej m.in. przez Sebastiana Branta w XV wieku czy Michela Foucault w XX. Instalacja wykonana z typowych szpitalnych i budowlanych materiałów w symboliczny sposób odwołuje się do wątku wykluczenia społecznego jednostek chorych, niesamodzielnych, nieprzystosowanych do wymogów społeczeństwa i wykraczających poza to, co uznawane jest za akceptowane i pożądane. Wizja statku głupców Jarosławiec i Kumorka nie pozostawia jednak nadziei, a widz zastaje jedynie elementy wraku, pozostając z pytaniem, kto dziś byłby na pokładzie statku głupców. Nawiązanie do klasycznego toposu kultury śródziemnomorskiej i próba jego współczesnego odczytania zdaje się proponować wizję cywilizacji jako zapętlonej historii wykluczenia. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 54-55.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności