Struny snu – muzyka na EEG solo

Autorzy Beniamin Głuszek
Gatunek Dźwięk   Instalacja
Edycja Survival 17

Scena Dźwiękowa

[…] Beniamin Głuszek w pracy opartej na analogowym encefalografie odtwarza zapis aktywności falowej swojego mózgu (EEG) podczas snu i przekształca go za pomocą instalacji dźwiękowej w drgania – elementów encefalografu, podłączonych do niego strun, wreszcie fal cząsteczek powietrza w pustym basenie z potężnym pogłosem. Głuszek nawiązując do historii szpitala, przypomina tu postać Adolfa Becka (1863–1942) – krakowskiego neurofizjologa, odkrywcy prądów czynnościowych mózgu i pioniera encefalografii, który swoje pierwsze badania prowadził za pomocą galwanometru strunowego. Praca Struny snu – muzyka na EEG solo jest także hołdem złożonym Alvinowi Lucierowi – ojcu chrzestnemu wykorzystania EEG w muzyce eksperymentalnej (Music for Solo Performer, 1965) i sztuki dźwięku (Music on a Long String Wire, 1977). Próba zapisu własnego snu – podświadomego i niezapamiętanego – i przetłumaczenia tego, co niewyrażalne, na odmienny język dźwięku okazuje się tu bezsłownym zabiegiem translacji umożliwiającym subiektywny odbiór tego, co najbardziej osobiste i ukryte. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 40-41.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności