Symbiosis

[…] Do przez stulecie dyskutowanego zagadnienia symbiotycznego związku człowieka i natury odnosi się wideo Symbiosis (grupa artystów: Felix Müller, Johanna Eichenberg, Nikoletta Angelidou, Fathi Gasimli, Nicolas Imbert i Dylan Kerr). Opatrzony anonimowym cytatem z Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej w Azerbejdżanie „Opowiadasz swój koszmar, aby woda oczyściła twój zły sen i odebrała ci go” film jest abstrakcyjną i lakoniczną opowieścią w wizualnym campowym języku. Wieloznaczność i niedopowiedzenie Symbiosis celowo przenosi na odbiorcę określenie narracji i jej finału, a także interpretację krótkiego filmu, w którym oglądamy patrzącego na ekran bohatera, rzekomo rozdartego w walce między życiem a śmiercią. Ta zamykająca końcowy korytarz projekcja sugeruje paralustrzaną sytuację widza patrzącego na widza, a jednocześnie jest wprowadzeniem do prac prezentowanych na kolejnym piętrze operujących intymnymi zwierzeniami, opowieściami i anegdotami, a także futurystycznymi wizjami. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 56.

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności