Tremor

Autorzy Agata Kneć
Gatunek Dźwięk   Instalacja
Edycja Survival 17

Scena Dźwiękowa

[…] Niedostrzegane zazwyczaj przestrzenie akustyczne szpitala uważnie bada Agata Kneć, nawiązując do koncepcji pejzażu dźwiękowego Raymonda M. Schafera, którą odnosi nie tylko do dużych przestrzeni otwartych, ale też tych mniejszych, w których ludzie, zwierzęta i maszyny – ich ciała i organy wewnętrzne – wydają ̨bogate i zróżnicowane dźwięki, wspólnie składające się na finalną kompozycję. W instalacji dźwiękowej Tremor szpitalne sale zamieniają się w poddany operacji instrument-organizm – reagujący na ruch powietrza i istot żywych, zmiany pola elektroakustycznego, drgania budynku, wibracje sprzętu elektronicznego oraz dźwięki z przeszłości. Wzajemnie się przenikające systemy geo-, bio-, antropo- i kosmofonii tworzą wspólnie metafonię – pełne spektrum zjawisk falowych wpływających ostatecznie na zmysł słuchu. Interaktywna instalacja Kneć, rozpoznając elementy składowe otoczenia dźwiękowego odtwarza pełną mapę środowiska akustycznego, wydobywając jego aspekty, które zazwyczaj są przeczuwane raczej niż doznawane i uświadomione. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 85.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności