True Love Stories

Na obrazach, które przywodzi na myśl słowo „park”, oprócz zieleni
drzew, trawników oraz rozległych, najczęściej wyzłoconych słońcem
pejzaży, znajduje się zazwyczaj także ławka, a na niej romantyczna
para. Jeśli pary z jakichś powodów nie ma, to jej miejsce zajmuje
samotna, zatopiona w lekturze miłosnych listów dama… Łucja
Grodzicka i Monika Łukowska znalazły w parku im. S. Tołpy miejsce niemal idealnie oddające atmosferę tych idyllicznych wyobrażeń.
Ławka na łagodnym parkowym wzniesieniu stała się integralnym
elementem dźwiękowej instalacji, zestawiającej treść egzaltowanych wyznań miłosnych epoki romantyzmu – jak choćby te pisane przez Chopina do George Sand – ze współczesnymi e-mailami, w których autorzy niedwuznacznie wyznają adresatkom swoje „intencje”. Ciekawe w tej realizacji jest przede wszystkim to, że mimo zmiany języka tego rodzaju korespondencji, która nastąpiła na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci, ich zasadnicza treść pozostaje niezmieniona – ani forma wypowiedzi, ani też niewybredne sformułowania i lekceważenie zasad gramatycznych nie są w stanie ukryć potężnego pragnienia, a jednocześnie swoistej niezręczności i poczucia zagubienia piszących.

 

fot. Justyna Fedec (1), Peter Kreibich (2)

 

 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności