WON VON

Autorzy Karolina Szymanowska
Gatunek Obiekt
Edycja Survival 13

Kieszonkowy słownik niemiecko-polski:
von praep mit D 1. von wo? od, z czegoś;
~ hier stąd; ~ außen z zewnątrz; ~ von
weit weg z daleka

Kieszonkowy słownik rosyjsko-polski:
вон I (прочь) precz

Słownik języka polskiego pod redakcją
Witolda Doroszewskiego:
won posp a) p. precz w zn. 1: Boję się,
żebyś ty na niego nie krzywił się. Jeżeli
nie zechcesz przed nim czytać, to go
wyprawim won. MICK. Listy II, 236
b) p. precz w zn. 4a: Ryknął basem:
– Won! – potem jeszcze raz, głośniej:
– Poszedł won! ŻUKR. Kraj. 73. Wyjdź
z tego pokoju! Wyjdź natychmiast! (…)
Won! – pokazał mu drzwi. IWASZ. J.
Księżyc 210. Won z mego domu i ty, i ty,
albo… was skopię nogami! PRUS To i owo
163. // L
<ros. won, poszoł won>

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności