Wrocław 2013

Metalowy obiekt (nietypowy podajnik do napojów) stanowił kontynuację realizowanego od kilku lat przez Krystiana trutha Czaplickiego cyklu rzeźb miejskich, interpretujących szereg często prozaicznych form, zwyczajowo lokowanych w przestrzeniach publicznych. Wykonana ze stali linearna forma osadzona została na krawędzi rozległego wzniesienia, będącego pozostałością historycznych, miejskich fortyfikacji. O wyborze tego miejsca zdecydowały zarówno atrakcyjny, panoramiczny widok, rozciągający się ze wzgórza, jak i możliwość zaaranżowania w plenerze, oddalonym od zgiełku spacerowego bulwaru, kameralnego miejsca spotkań. Społeczny aspekt rzeźby został podkreślony przez kilkugodzinny performans, polegający na zorganizowaniu dwuosobowego pikniku, podczas którego nieśpiesznie spożywano alkohol.
Charakterystyczny kształt rzeźby, będącej połączeniem umieszczonego w centrum trójkąta z przytwierdzonymi do niego kolistymi obręczami – chwytakami na butelki – pozostawał nie bez znaczenia w kontekście znajdującego się nieopodal zabytkowego, publicznego szaletu, żartobliwie podkreślając zależność między spożywaniem płynów a korzystaniem z tego rodzaju przybytków.

> Anna Kołodziejczyk

 

fot. Edyta Jezierska

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności