Wszystko zależy od ciebie

Autorzy Michał Bieniek
Gatunek Obiekt
Edycja Survival 10

Praca Michała Bieńka polemizuje z indywidualistycznym poglądem, dotyczącym równych szans i możliwości życiowego rozwoju. Fedon Platona to dialog w całości poświęcony rozważaniom na temat śmierci ciała i nieśmiertelności duszy. Artysta zaingerował w antyczne dzieło, umieszczając pomiędzy kartkami książki serię ilustracji ukazujących nieszczęśliwy wypadek podczas skoku sportowca do wody. Ilustracja nawiązuje do dwóch historii. Pierwszą z nich jest opowieść o samobójczej śmierci Kleombrotosa z Ambracji, który zaczytawszy się w Platonie, postanowił zakończyć swój ziemski żywot. Drugą stanowi odwołanie do fatalnego i nieudanego skoku sportowca Grega Luoganisa. Odważna decyzja, jaką podjął Kleombrotos, okazała się jednak próżna. Sokrates, który jest głównym bohaterem platońskiego dialogu zaznaczył, że zarówno życie jak i dusza bezwzględnie należą do bogów. Z kolei niefortunny upadek sportowca był niezależnym od jego motywacji zrządzeniem losu.

> Joanna Kobyłt

 

fot. Justyna Fedec

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności