Wykład z chemii: koncert utworów George’a Brechta

Scena dźwiękowa
kurator: Daniel Brożek

 

George Brecht, jeden z najważniejszych  uczniów Johna Cage’a, był początkowo  chemikiem. Od końca lat 50.  tworzył partytury tekstowe, tzw. event  scores, które stały się kanonem muzyki  eksperymentalnej oraz performansu. Związany  ze środowiskiem Fluxusu, Brecht  tworzył krótkie instrukcje w formie poleceń  lub obrazków. Event scores są dziełami na  przecięciu kompozycji dźwiękowych, poezji  wizualnej i scenariuszy performansów  ukierunkowanymi na wspólnotową praktykę  wykonawczą. Prace Brechta zacierały  nie tylko granice pomiędzy autorem,  wykonawcą a odbiorcą, ale i technikami  reprodukcji dzieł sztuki – druku i nagrania,  tekstu i grafiki. Performans grupy etc (badawczo-  artystyczny kolektyw zajmujący  się tradycją artystyczną neoawangardy,  muzyki eksperymentalnej oraz sztuki intermedialnej)  to próba odczytania kompozycji  Brechta w kontekście akustyki sali wykładowej  Audytorium Chemii. Wykorzystano  walory dźwiękowe zarówno przestrzeni  zachowanej w niezmienionej, oryginalnej  adaptacji akustycznej, jak i potencjał zjawisk  dźwiękowych zawartych w utworach  Brechta.

 

https://soundartforum.bandcamp.com/track/wyk-ad-z-chemiikoncert-utwor-w-george-a-brechta-a-lecture-in-chemistry-aconcert-of-george-bretchts-music

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności