Youth of the End, 2020

Autorzy Joanna Pietrowicz
Gatunek Instalacja
Edycja Survival 18

Instalacja Joanny Pietrowicz, będąca rzeźbą wykreowaną z używanych ubrań, stanowi ułamek masy odpadów odzieżowych, które, wyprodukowane w znacznej mierze z tworzyw sztucznych, zalegają na wysypiskach całego świata. Tutaj ułożone w stos epatują napisami – mądrościami, jakimi karmią nas T-shirty, bluzy, sukienki głoszące „prawdy” o życiu, szczęściu, przyszłości, marzeniach i miłości. Stanowią jednocześnie refleksję zarówno nad stanem współczesnej rzeczywistości, jak i absurdalnym wielogłosem napisów nadrukowanych na ubraniach. Używanie tak pojemnych i trudnych do zdefiniowania pojęć w celach marketingowych i sprzedażowych świadczy o dewaluacji znaczenia słowa w przestrzeni publicznej. Zaproponowane przez artystkę ułożenie słów jest umowne, pracę można odczytywać w różnej kolejności, w zależności od punktu widzenia oglądającego.

 

fot. Małgorzata Kujda

 

 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności