ŻABA NIE BYŁ KONFIDENTEM

Autorzy Kamil Subzda
Gatunek Interwencja
Edycja Survival 20
  • praca rozproszona, 2022

Inspiracją do powstania pracy było wspomnienie artysty, który wychował się na Przedmieściu Oławskim. W latach 90. w wielu miejscach tej części miasta: na murach, w podwórkach i bramach, widniały, niezamalowywane przez lata, napisy ŻABA TO KONFIDENT. Nieznane są szczegóły sprawy, z powodu której powstały, ale „interesuje mnie sama formuła tego przekazu oraz relacja jego treści do otoczenia – przekazu apodyktycznego, lakonicznego i enigmatycznego, ale ukazującego wyraźnie fundamentalne normy i wartości miejsca i czasu, wedle których największym wykroczeniem przeciwko kodeksowi ludzi zasad i ulicy było – kolokwialnie mówiąc – nakapowanie psom na ziomów z dzielni, a kara wymierzona być mogła poprzez umieszczenie wieloletniego piętna na ścianach”. Sama sprawa była zapewne dla mieszkańców osiedla pozbawiona większego i długoterminowego znaczenia. Jednak zasięg i trwałość komunikatu sprawiły, że wartości nabrał napis, który ostatecznie przekształcił się w symbol panujących na dzielni zasad. Praca nawiązuje do obecności tzw. piguł informacyjnych nie tylko w przestrzeni medialnej, ale również w przekazie potocznym, ulicznym. Może także stanowić symbol zmian zachodzących na Przedmieściu Oławskim, po których nastaniu fundamenty moralnoobyczajowe dawnego Trójkąta są już nie na miejscu. Tworząc tę pracę, artysta rozlicza się ponadto ze środowiskiem przemocowym i stygmatyzującym, po latach oddając sprawiedliwość symbolicznej figurze anonimowego Żaby napiętnowanego za niepodporządkowanie się regułom ulicy.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności