O Archiwum

Archiwum Przeglądu Sztuki SURVIVAL gromadzi dokumentację fotograficzną prac artystycznych zrealizowanych w jego ramach w ostatnich kilkunastu latach – od powstania Przeglądu w 2003 roku. Prezentuje także towarzyszące kolejnym edycjom SURVIVALU teksty, omówienia, katalogi (do pobrania w PDF), gromadzi identyfikację wizualną, a także ukazuje miejsca, w których zrealizowane zostały kolejne edycje.

Opowiada tym samym historię wydarzenia prezentującego współczesna sztukę w nieoczywistym otoczeniu, które, zmieniając się z roku na rok, stawało i staje się wciąż inspiracją dla artystów i kuratorów.

Historia Przeglądu Sztuki SURVIVAL sięga „kultury zrzuty” początku lat dwutysięcznych, mniej lub bardziej udanych prób samoorganizowania się młodych niezależnych artystów w tym okresie (pierwsze stowarzyszenia i fundacje), a także ówczesnych eksperymentów dotyczących prezentowania sztuki w przestrzeniach publicznych.

Blisko tysiąc zrealizowanych dotąd prac artystycznych, kilkanaście lokalizacji i wielość nawarstwiających się kontekstów składają się także na opowieść o Wrocławiu: jego przeszłości, architektonicznych „reliktach”, ich przemianach i możliwej przyszłości. To także zapis przemian już zaistniałych lub wciąż następujących. Wreszcie szansa doświadczania Wrocławia utrwalonego w pewnym konkretnej chwili – dziś już niemal nieuchwytnej.

Michał Bieniek

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności