Alternative Football Match

Artists Tomasz Domański
Edition Survival 10

Praca Alternative Football Match Tomasza Domańskiego miała zostać zrealizowana na płycie głównego boiska „Oławki”. Zamysł artysty polegał na wyrysowaniu talkiem na trawiastej nawierzchni sekwencji linii podobnych do tych, które znajdują się na typowym piłkarskim boisku, organizując przestrzeń i umożliwiając grę według ogólnie przyjętych zasad. Linie Domańskiego miały jednak ulec multiplikacji i dezorganizacji – poddane arbitralnym kaprysom artysty. W ten sposób miało powstać wrażenie chaosu lub, co bardziej prawdopodobne, swoistej dowolności w obrębie gry, a także możliwości przeprowadzenia wielu rozgrywek o różnorodnych zasadach w tej samej przestrzeni. Pracy niestety nie udało się zrealizować. Zaplanowany przez zarządcę „Oławki” na czas Przeglądu wysiew trawy na płycie głównego boiska skutecznie to uniemożliwił.

> Michał Bieniek

 

fot. Peter Kreibich (1), Justyna Fedec (2)

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy