War [2008]

Artists Ivo Nikić
Genre Video
Edition Survival 6

[sala główna synagogi]

kurator: Piotr Stasiowski

Rejestracja wideo gry w karty w jednej z jerozolimskich kawiarni, w której uczestniczył artysta i trzej izraelscy żołnierze. Praca ta odwołuje się bezpośrednio do obecnych problemów narodu hebrajskiego, do jego tożsamości, która została zbudowana na fundamencie poczucia doświadczonej krzywdy związanej z Holocaustem. Od momentu swojego powstania w 1948 roku państwo izraelskie niemal bezustannie jest wplątane w konflikty zbrojne, które deformują normalne zachowania społeczne w tym kraju.

> Piotr Stasiowski

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy