Znieczulica

[…] Skupiającą się na osobistych i społecznych narracjach część wystawy otwiera bolesna i intymna praca Kariny Marusińskiej Znieczulica, składająca się z dwóch elementów – instalacji dźwiękowej Operacja na otwartym sumieniu oraz instalacji interaktywnej Wejście w skórę – w której artystka powraca do zaznanej w dzieciństwie przemocy. Wydobywające się z głośnika dźwięki to fragmenty wypowiedzi – nagrania bliskich i znajomych artystki odpowiadających na jej pytanie (którego ostatecznie nie była w stanie zadać wprost), dlaczego nigdy nie reagowali, wiedząc, że jej ojciec stosuje przemoc wobec rodziny. Tytuł pracy opisuje diagnozowany przez artystkę brak wrażliwości na cierpienie innych, odrzucenie poczucia osobistej i społecznej odpowiedzialności i obowiązku pomocy wobec krzywd osób wokół nas. By przełamać tę niewrażliwość, artystka stworzyła bibliotekę siniaków wdrukowanych na laboratoryjne szybki, które przyłożone do skóry mają w sposób symboliczny pomóc „wejść w skórę” ofiar przemocy. Marusińska ujawniając skrywaną przez lata bolesną i intymną historię oraz doprowadzając do konfrontacji z bliskimi, stara się wykorzystać swoje własne doświadczenia do zrozumienia współczesnej kondycji społecznej nacechowanej brakiem empatii, egocentryzmem i poczuciem alienacji. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 58-59.

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności