HUTArtzine–prolog 2008 Wrocław

[wnęka przy synagodze od strony ul. św. Antoniego]

HUTArtzine jest końcowym etapem realizacji, której bezpośrednią inspiracją była chorzowska Huta „Kościuszko”. Jej postindustrialny pejzaż stał się punktem wyjścia szeroko zakrojonego przedsięwzięcia, którego rezultatem jest zarówno dokumentacja fotograficzna, jak i seria fotomontaży, cyklicznych zine’ów na płytach CD oraz dystrybutorów, skonstruowanych na zasadzie nośników powyższych zapisów. Jeden z nich, o rzeźbiarskiej formie logo projektu, został zainstalowany w wąskiej niszy między ścianą synagogi a dobudowanymi współcześnie garażami. Projekt ma na celu zaangażowanie widza w wielopłaszczyznową poetykę miejsca, które, dzięki transferowi we wrocławską przestrzeń, zostało poddane uniwersalizacji. Nie jest to próba upamiętnienia, lecz ukazanie wielorakości inspiracji drzemiących w organizmie miejskim.

> Anna Wojtuń

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności