Przejście

Autorzy Olga Wroniewicz
Gatunek Instalacja
Edycja Survival 6

[brama kamienicy przy ul. Pawła Włodkowica 13]

kurator: Adrianna Prodeus

Praca ma działać z zaskoczenia. W tytułowym przejściu w bramie kamienicy jest ukryty mechanizm, aktywowany przez ruch osób wchodzących. Uruchamia on dwie projekcje na przeciwległych ścianach, którym towarzyszy bardzo głośny dźwięk. Kolejne wejścia prowokują losowo wybierane pary bardzo podobnych, ale nieco różniących się od siebie animowanych obrazów. Krótkie audiowizualne sygnały przechodzą z jednego ekranu na drugi. Wciągają widza w tunel, który otwiera się na chwilę, by po 10–20 sekundach się zamknąć. Artystka zrealizowała zarówno animowany obraz, jak i dźwięk. Jej autorskie potraktowanie przestrzeni – otwarcie w niej równoległego, niewidzialnego kanału – wciąga odbiorcę w przejście „w poprzek”.

> Adrianna Prodeus

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności