Árcze n-Athasz

Autorzy Dylan Kerr
Gatunek Dźwięk   Instalacja   Performans
Edycja Survival 17

[…] Z kolei w performansie Dylana Kerra Árcze n-Athasz badanie słowa i jego dekonstrukcja stanowią punkt wyjścia dla badania związków pomiędzy Irlandią, skąd pochodzi, a Polską, gdzie mieszka. Kerr skupia się na podobieństwach wynikających z religii i kształtowanej przez nią tożsamości kulturowej i narodowej, a także traumach społecznych wywoływanych przez Kościół katolicki. Rytualny w swym charakterze proces dekonstrukcji języka religii i konstruowania nowej językowej hybrydy tworzy terapeutyczną przestrzeń, w której jest miejsce na to, co wypierane bądź odrzucane. Kerr splata swoją prywatną historię i osobiste doświadczenia ze zmianami społecznymi i światopoglądowymi, które przechodzą oba państwa, badając możliwość pojawienia się nowego rodzaju duchowej wspólnoty. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 64-65.

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności