Bez tytułu

Obiekt rzeźbiarski Truth’a wpisał się w klasyczne założenia tej formy dzieła sztuki i stał się dekoracją fragmentu przestrzeni, w której został ulokowany. Projekt zakładał powstanie formy będącej „negatywem”, „odlewem” wybranego wycinka ziemi. Kształt rzeźby został zdeterminowany przez charakter i strukturę tkanki podłoża – przez zagłębienia, sieć drobnych korzeni, kamieni itp. Unikatowy proces powstawania rzeźbiarskiej formy i miejsce jej ulokowania (historyczne osiedle Ołbin) nawiązywały do archeologicznych prac odkrywkowych, odsłaniających warstwy historii. Dodatkowym aspektem obiektu był akt zasadzenia młodego drzewka w miejscu wcześniejszego wykopu i powiązanie go z powstałą formą. Ten gest był symbolicznym wskazaniem zjawisk występujących w naturze – zależnych od siebie procesów wzrostu i obumierania.

 

fot. Edyta Jezierska

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności