Katalog

Wydawcy katalogu
Art Transparent
Fundacja Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
www.asp.wroc.pl

Redakcja
Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Anna Stec

Autorzy tekstów
Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Robert Losiak, Anna Stec, Krzysztof Ziental, Kuba Żary

Korekta
Aleksandra Zoń

Tłumaczenie
Karol Waniek

Projekt graficzny
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio

Fotografie, edycja zdjęć
Małgorzata Kujda

Katalog złożony krojem pisma
Akzidenz-Grotesk 

Druk
artis Poligrafia s.c.

Copyright
© Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2017
© Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2017

ISBN Art Transparent 978-83-940714-6-2
ISBN ASP 978-83-65638-60-1

Nakład
300 egz.

Publikację sfinansowano ze środków Gminy Wrocław, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014–2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności