galeria szewska

Ekspozycja w galerii Szewska ukazywała wybór detali prac artystycznych, które zostały zaprezentowane podczas jubileuszowej edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL w dniach 24-28.06 2022 w dawnym szpitalu Betania przy ul. Traugutta 118 we Wrocławiu.

Czternaście plansz przybliżało rozległą wystawę realizowaną pod hasłem „Piguły”, gdzie piguła rozumiana jest jako symbol wyboru i zmiany relacji jednostki wobec otaczającej rzeczywistości. Nakreślona w Matriksie alternatywa pomiędzy czerwoną a niebieską pigułką – życie w trudnej do zniesienia prawdzie albo pozostanie w ułudzie systemu – pochodzi z 1999 roku, choć skoki w głąb króliczej nory mają dużo dłuższą historię. Już sam wybór pomiędzy prawdą a symulacją jest wątpliwy w świecie, w którym istnienie obiektywnej prawdy jest podawane w wątpliwość, a fikcje strukturyzują rzeczywistość.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności