Katalog

Redakcja
Michał Bieniek

Korekta
Marcin Grabski. Gabriela Dragun

Autorzy tekstów
Piotr Stasiowski, Adrianna Prodeus, Magda Ujma, Kaja Pawełek, Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk

Tłumaczenia
Karol Waniek

Projekt graficzny, skład i DTP
Łukasz Paluch, AnoMalia artstudio
www.anomalia.pl 

Fotografie
Justyna Fedec, Sebastian Stypczyński, Łukasz Paluch, Katarzyna Kondratczyk, Dagmara Hoduń
+ Jarosław Bialik, Karolina Freino, Jerzy Kosałka, Kinga Nowak, Kaja Pawełek, Norbert Ptak, Krzysztof Saj, Marcin Sipiora, Dominika Sobolewska, Agata Stolarska, Anna Szczepańska, Mariusz Walterowicz, Paweł Woźniak, Tomasz Zalejski-Smoleń,

Druk
CPP Speed Sp. z o.o., Wrocław. ul. Braniborska 70

Copyright
ART TRANSPARENT Fundacja Sztuki Współczesnej 2008

ISBN 978-93-926272-4-1

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności