Crowd Control

W instalacji Crowd control Mariusz Maślanka i Barbara Żłobińska wykorzystują barierki „antydemonstracyjne”. Kontrolując przepustowość i przestrzenność pomieszczenia, artyści odnoszą się do tematu tłumu i zbiorowości jako zjawisk niebezpiecznych i niepożądanych w świetle prawa. W pracy odzwierciedlone zostaje twierdzenie „im więcej bezpieczeństwa, tym mniej wolności”. Ponadto umieszczenie barierek w miejscu niewymagającym tego typu ingerencji jest prześmiewczym komentarzem do zasadności, konieczności i sensowności stosowania tego typu narzędzi.

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy