Goal

Artists Szymon Wojtyła
Genre Installation
Edition Survival 10

Instalacja pt. Goal nawiązywała do piłkarskiej bramki, a więc do najbardziej charakterystycznego elementu infrastruktury stadionu. Wojtyła wykorzystał „naturalną” urodę tego obiektu, tworząc jego uszczuploną wersję. Estetycznie zredukowany kształt, wpisany w pejzaż zwielokrotnionych boisk, nie od razu zdradzał naturę atrapy – przeciwnie, z rozmysłem podszywał się pod jedną z wielu zastanych na „Oławce” i użytkowanych bramek.

> Anna Kołodziejczyk

 

fot. Peter Kreibich

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy