I See You

Scena Dźwiękowa

[…] Na parterze budynku znalazły się prace traktujące o przestrzeni w różnych jej wymiarach i aspektach, które poprzez interwencje w tkankę architektoniczną ujawniały nieoczywiste jej cechy i właściwości. Zrealizowana we współpracy Aleksandry Trojanowskiej i Beniovskiej instalacja I See You skupia się na niepełności percepcji otaczającego świata. Zbierane na różnych kontynentach śmieci stały się podstawą mikroskopowych nagrań ukazujących żyjące na tych odpadach drobnoustroje i tworzących wizualnie fascynujące, otaczające nas, acz niedostępne światy. Podobnie na audialnych nagraniach śmieci bazuje rozdzielona na wiele kanałów i pomieszczeń instalacja Beniovskiej, która odwołuje się do stworzonej przez Maryanne Amacher koncepcji percepcyjnej geografii – rzeźby dźwiękowej opartej nie na źródle dźwięku, ale odbiciach od zastanych elementów architektonicznych i ich sprzężeniu z uchem słuchacza. Ujawniając to, co zazwyczaj niedostrzegane, artystki zaznaczają wpływ odbiorców na kształtowanie się ich własnego odbioru, zarówno na poziomie biologii i mechaniki, jak i wyboru i zaangażowania. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 44-45.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności