Architektura w kratkę

Autorzy Sil Krol
Gatunek Interwencja
Edycja Survival 17

[…] Odmienne, eksplorowane przez artystów takty ki wydobywania tego, co ukryte i unaoczniania tego, co niedostrzegane często odnoszą się do samego budynku jako pojęciowej, historycznej bądź architektonicznej ramy, która staje się dla podmiotu kontekstem ujawniającym różne aspekty tożsamości. Minimalna interwencja Sila Krola polegająca na przedłużeniu filarów wspierających ganek ponad dach pozostawała niemal niezauważalna, pomimo absurdalnego charakteru, jaki nadawała fasadzie. Wizualna spójność przy absolutnej bezużyteczności dodanych elementów szybko prowadziła do racjonalizacji i konfabulacji – liczni zwiedzający „przypominali” sobie neony czy szyldy niegdyś rozpięte na efemerycznej konstrukcji. Architektura jako źródło błędu – nie tylko pomnikowego przekłamania, ale także jako niewłaściwa struktura oparta na błędnych założeniach, będąca w konflikcie z ciałem, które je okupuje – staje się istotnym obszarem negocjacji znaczeń. […]

Małgorzata Miśniakiewicz, Utajone, [w:] Przegląd Sztuki SURVIVAL 17. Katalog, Wrocław 2019, s. 48-49.

 

fot. Małgorzata Kujda

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności