Paracitus Urbanum. Typ Revitalis

Autorzy Grzegorz Moskała
Gatunek Akcja
Edycja Survival 6

[okolice klubu „Mleczarnia” i klubu festiwalowego „Kamfora”]

kurator: Kaja Pawełek

„Pasożytniczy” projekt Grzegorza Moskały to próba refleksji nad przyszłością miasta, jego rozwojem, sposobami zamieszkiwania, potencjałem istniejącej struktury miejskiej i jednocześnie pytanie o wartość zróżnicowania tkanki miasta. Komunikaty w formie animacji, wysyłane za pomocą nadajnika Bluetooth, mogły być odbierane przez telefony komórkowe w określonym zasięgu nadawania, ściśle powiązanym z treścią wysyłanej wiadomości. Obie wysyłane animacje dotyczyły dwóch miejskich widoków – podwórka przed klubem festiwalowym „Kamfora” oraz widoku od ul. św. Antoniego. „Pasożyt” – szybko się rozrastająca, samoreprodukująca nowa tkanka miejska – stopniowo w kolejnych fazach (od momentu „zainfekowania”) pochłaniał starą tkankę znajdującą się w stanie rozkładu. Wynikiem jego rozwoju było całkowite zniknięcie pierwotnej Dzielnicy Czterech Świątyń wewnątrz nowego organizmu miejskiego. Ta swoista rewitalizacja to całościowa odmiana dzielnicy, zerwanie z jej obecnym kształtem i strukturą społeczną.

> Kaja Pawełek

 

*interaktywny projekt wykorzystujący Bluetooth – technologię telefonii komórkowej [komunikat wysyłany jako animacja]

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności