Polonia

Praca Dominiki Łabądź zatytułowana Polonia to ocalony i przerobiony przez artystkę neon z nieistniejącego już kina Polonia, jednego z wielu wrocławskich studyjnych kin, które zostały wyparte przez sieciowe multipleksy. Ze słowa „Polonia” Łabądź ułożyła napis OPIA, końcówkę balansującą pomiędzy utopią, dystopią a entropią. Ocalenie i zatrzymanie w czasie poprzez włączenie do sztuki przywodzi na myśl jeszcze jedną niedopowiedzianą „opię” – nieznośną heterotopię. Instalacja Łabądź jest medytacją dotyczącą rozpadu i upadku w chaos. Neon zaczerpnięty z dawnego kina można odczytywać nie tylko w kontekście konkretnej instytucji kultury i trwania przestrzeni sztuki wobec dokonujących się społecznych i ekonomicznych przemian. Słowo „Polonia” stawia też pytanie o kraj i jego państwowość, nieraz charakteryzowaną przez sprzeniewierzone marzenia. W kontekście miejskim rozświetlona „opia” jawi się jako symbol nieustających negocjacji pomiędzy tworzeniem a popadaniem w niebyt.

> Małgorzata Miśniakiewicz

 

fot. Justyna Fedec