Posłuchaj to do Ciebie

Autorzy Karolina Freino
Gatunek Instalacja
Edycja Survival 6

[mur przy ul. Pawła Włodkowica]

Na murze przy ulicy Pawła Włodkowica 6 została zainstalowana półkabina z automatem telefonicznym. Po podniesieniu słuchawki telefonu było w niej słychać odgłosy eksplozji, a na wyświetlaczu pojawiał się napis: „Posłuchaj, to do Ciebie”. Dźwięk wykorzystany w instalacji pochodził z sampli dostępnych w Internecie, skompilowanych w zapętloną ścieżkę dźwiękową.
Site specificity instalacji wynika z katastrofy z 1749 roku (w znajdującą się tutaj wieżę prochową uderzył piorun, powodując ogromną eksplozję). Umieszczenie instalacji naprzeciw jedynej ocalałej wrocławskiej synagogi nabiera znaczenia w zestawieniu z tragiczną historią europejskich Żydów oraz obecną sytuacją w Izraelu i Palestynie (czy innych rejonach ogarniętych konfliktami). Ponadto praca wpisuje się w szerszy kontekst Dzielnicy Czterech Świątyń, nazywanej też Dzielnicą Tolerancji, w której wbrew idei miejsca na murach pojawiają się antysemickie i homofobiczne hasła. Procesy asymilacji w społeczeństwach zazębiają się z procesami wykluczenia, istnienie „oswojonego i wspólnego” gwarantuje obecność „obcego i innego”, z kolei pojęcie ładu społecznego (historycznego, kulturowego, narodowego) i jego normy podlegają nieustannemu (re)definiowaniu i stałym wstrząsom.

> Karolina Freino

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności