Robiła zbyt dobrze, chowała się w papierze, i ! –> w jeden dzień wybuchła, smutkiem, byciem niewystarczającą

Autorzy Zlata Lebedz
Gatunek Malarstwo
Edycja Survival 21
  • olej na płótnie, 2023

Zlata Lebedz pochodzi z Białorusi i obecnie jest studentką V roku Malarstwa katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Głównym nurtującym ją tematem jest potrzeba ponownego zbadania wiedzy o świecie, a także reinwentaryzacja tej wiedzy. Obrazy Zlaty Lebedz są powidokami sytuacji, które stanowią część procesu poznawczego. Autorka czerpie inspirację przedewszystkim ze źródeł wewnętrznych – własnych wspomnień, przeżyć, doświadczeń, które pozo- stawiły w umyśle trwały ślad. Duży wpływ na jej sztukę mają także dzieła literackie pisane przez kobiety, szczególnie te oparte na wątkach autobiograficznych. W swoich obrazach Zlata Lebedz przetwarza historie różnego autorstwa, komponując je przez pryzmat własnego systemuodczuwania i postrzegania świata. Inspiracją dla prezentowanego podczas Przeglądu obrazu był tekst autorstwa białoruskiej poetki Volhi Hapeyevej zatytułowany „Obrona poezji w czasach długiego wygnania.” „[…] Ludzie żyjący pod niedemokratycznymi rządami są przyzwyczajeni do życia na wewnętrznym wygnaniu – życia w dwóch równoległych światach, z których jeden jest obcy i brzydki. Prawa człowieka, człowieczeństwo, etyka i estetyka to słowa bez znaczenia dla tej innej rzeczywistości. Żadna dyktatura nie jest zainteresowana sztuką jako taką, ponieważ sztuka jest środkiem krytycznego myślenia i uczenia się, edukacji”.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności