Rodzinna architektura

SEKCJA STUDENCKA
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej, Katedra Mediacji Sztuki
praca wykonana pod opieką dr. hab. Tomasza Opani

 

„Majątek rodziny Wallenberg-Pachalych budowany  był skrupulatnie przez wiele pokoleń,  a w jego powiększaniu znaczącą rolę  odgrywało uzyskiwanie wpływów w mieście.  W szczytowym okresie sieć powiązań  rodzinnych sięgała najbardziej znaczących  miejskich instytucji i urzędów, również dzięki  odpowiedniemu podziałowi ról: synowie  zajmowali się interesami, a rolą córek było  odpowiednie zamążpójście. Strukturę rodu  porównać można do pałacowego budynku,  w którym zewnętrzna majestatyczna fasada  ukrywa podskórną i niewidoczną sieć  połączeń. Przy użyciu trasera budowlanego  i wykrywacza kabli wyciągam tę podskórną  warstwę, aby poddać ją analizie oraz ponownej  waluacji”.
W.Ch.

 

fot. Wojciech Chrubasik

 

 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności