Katalog

Wydawca katalogu
Art Transparent
Fundacja Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich ½, 50-069 Wrocławiu
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

Redakcja
Anna Kołodziejczyk, Anna Stec

Autorzy tekstów
Daniel Brożek, Joanna Gul, Anna Kołodziejczyk, Robert Losiak, Anna Stec, Sławomir Wieczorek

Autorzy opisów prac
Anna Stec, Anna Kołodziejczyk, Daniel Brożek, Maciej Bączyk, Adam Martyniak

Korekta
Aleksandra Zoń

Tłumaczenia
Karol Waniek, Agnieszka Kutrowska, Agnieszka Zerka

Projekt graficzny
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
www.anomalia.pl

Fotografie
Małgorzata Kujda, Peter Kreibich

Edycja zdjęć, przygotowanie do druku
Peter Kreibich

Katalog złożony krojami pisma
Swift, Neue Haas Grotesque

Papier
Munken Lynx Rough, Munken Pure Rough

Druk
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak
www.mos.pl

Copyright
© Art Transparent
Fundacja Sztuki Współczesnej  2016

ISBN 978-83-940714-4-8

Nakład
600 egz.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności