scena społeczna

Scena społeczna zorganizowana została we współpracy z CREATIVE EUROPE DESK POLSKA

Cykl debat skupi się na temacie mobilności artystycznej i wpływie, jaki wywarła na nią pandemia. Zaprosiliśmy organizatorów i praktyków w dziedzinie kreatywności, fundatorów grantów, decydentów, a także artystów i kuratorów oraz instytucje goszczące rezydentów, aby wspólnie omówić różne aspekty mobilności kulturalnej i artystycznej. Posługując się hasłami z obszaru rozmów zapośredniczonych przez komunikatory internetowe, mamy nadzieję poruszyć kwestię zmian, jakie przyniosła pandemia i zastanowić się nad możliwymi przyszłymi scenariuszami wymiany kulturalnej i mobilności artystycznej.

26.06 (SB) | 14:00 CET

Dołączysz do spotkania, gdy ktoś cię wpuści! – geopolityczne, kulturowe i społeczne wymiary mobilności artystycznej

W panelu wezmą udział przedstawiciele instytucji zajmujących się opracowywaniem zasad przyznawania grantów i funduszy dla twórców, aby omówić znaczenie, cele i ambicje mobilności kulturalnej. Jakie są jej główne zadania i korzyści dla społeczności międzynarodowej i lokalnej? Jakie są największe wyzwania i co można poprawić? W czasie dyskusji przyjrzymy się również mobilności artystycznej w kontekście konkretnych polityk kulturalnych wdrażanych na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz omówimy potencjalny wpływ sztuki i artystów w wymiarze geopolitycznym. Przyglądając się pomysłom i celom, które mają być realizowane w ramach wymiany kulturalnej, mamy również nadzieję porozmawiać o jej głównych beneficjentach oraz zastanowić się, kto jest pomijany.

Helene Skikos, Komisja Europejska / i-Portunus
Marianna Neupauerová, zastępczyni dyrektora, Fundusz Wyszehradzki
Jotham Sietsman, dyrektor zarządzający, MitOst e.V., Niemcy
Dea Vidović, dyrektorka, Kultura Nova, Chorwacja
Philipp Dietachmair, dyrektor programowy. European Cultural Foundation, Holandia
moderatorka: Sylvia Amann, inforelais, Austria

26.06 (SB) | 17:00 CET

Uczestnicy spotkania czekają na dołączenie! – rezydencje artystyczne w czasach izolacji i nie tylko

Podczas panelu przyjrzymy się strategiom wypracowanym przez instytucje goszczące rezydentów w celu utrzymania wymiany artystycznej i umożliwienia pracy twórczej. Przy okazji omawiania poszczególnych rozwiązań i wyzwań zaproszeni kuratorzy zostaną poproszeni o zastanowienie się nad możliwymi scenariuszami dotyczącymi przyszłości rezydencji, wymian artystycznych i tworzenia prac w nowych kontekstach. Chcemy zastanowić się nad tematem ekologii rezydencji artystycznych, ich roli na rynku kapitału kulturowego i rozpoznawalności, jak również poruszyć zagadnienie pracy emocjonalnej i społecznej oraz ich konsekwencje w postaci nierównego dostępu do sztuki.

Piotr Sikora, Meetfactory, Czechy
Paulina Maloy, AIR WRO, Polska
Alison Kuo, International Studio & Curatorial Program, USA
Arda van Tiggelen, VHDG, Holandia
moderatorka: Marie Fol, On the Move, Holandia

27.06 (ND) | 14:00 CET

Udostępniam, czy wszyscy widzą mój ekran? – twórczość i partycypacja w czasie lockdownu oraz różne wymiary internetu

Ten panel skupi się na sposobach przeprojektowania rezydencji, które kuratorzy i artyści opracowali w odpowiedzi na lockdown i konieczność zachowania dystansu społecznego. Jak zmieniła się twórczość artystyczna w różnych krajach i kontekstach kulturowych pod wpływem przymusowej izolacji, względnej alienacji i konieczności pracy online? Debata ma również na celu omówienie przyszłych konsekwencji powszechnego udostępniania sztuki i wymiany wiedzy w internecie, a także zastanowienie się nad tym, czego artyści i kuratorzy nauczyli się w czasie kwarantanny. Mówiąc bardziej ogólnie, zapytamy o potencjalne nowe formy współpracy artystycznej i wspólnotowości, które mogły się już zarysować, oraz o to, jak praca artystów zmieni się w dłuższej perspektywie.

Horacy Muszyński, De Ateliers, Holandia
Marianna Dobkowska, Re-Directing East, Polska
Bojana Panevska, Transartists, Holandia
Maija Rudovska, niezależna kuratorka, Łotwa
moderator: Stanislaw Welbel, Austriackie Forum Kultury w Warszawie

27.06 (ND) | 17:00 CET

Twoje spotkanie wkrótce się rozpocznie! – możliwe przyszłe scenariusze, wnioski i modyfikacje

Zaproszeni teoretycy i praktycy z różnych dziedzin omówią wpływ pandemii na nasze rozumienie sieci współpracy, międzylokalności i mobilności. Czy wyłoniły się nowe rodzaje łączności między ludźmi? Podchodząc do wymogu dystansu społecznego z perspektywy różnych sektorów kreatywnych, paneliści poruszą temat zmian w naszym rozumieniu produkcji kulturalnej w czasach, gdy drzwi instytucji pozostawały zamknięte, a wspólne doświadczanie sztuki uniemożliwiała domowa izolacja, zdalne interakcje i ograniczone zasoby. Jakie są bezpośrednie i potencjalne konsekwencje lockdownu w kontekście mobilności artystycznej pod względem społecznym i fizycznym?

Stéphane Segreto-Aguilar, Circostrada, Francja
Zbigniew Maćkow, Maćków Pracownia Projektowa, Polska
Lieselot van Damme, decydentka prowincji Fryzja, Holandia
Ben Evans James, Transmediale, Wielka Brytania/Kanada
moderatorka: Aleksandra Janus, Centrum Cyfrowe, Polska

UWAGA: dyskusje będą prowadzone w języku angielskim. Każda debata potrwa ok. dwóch godzin i będzie transmitowana online oraz udostępniona w mediach społecznościowych. Debaty będą miały charakter hybrydowy – paneliści wezmą udział osobiście oraz za pośrednictwem sieci.

miejsce: budynek Wyższej Szkoły Bankowej przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu

28.06 (PN) | 17:00 CET

Mobilność w sztuce: infosesja

Sesja informacyjna skupiająca organizacje i instytucje, które organizują programy promujące mobilność artystyczną i rezydencje. Sesja informacyjna skierowana jest przede wszystkim do artystów, autorów, kuratorów i organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w takich programach, choć zachęcamy osoby z innych dziedzin kultury do zapoznania się z oferowanymi możliwościami.

Wśród potwierdzonych przedstawionych programów znajdują się Creative Europe Desk Polska, Visegrad Fund, i-Portunus Houses, jak także programy rezydencyjne VHDG, czy Meetfactory.

Ewa Kornacka (Creative Europe Desk Polska)
Orsolya Rigó (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki)
Katarzyna Zielińska (I-Portunus Houses, Mit-Ost.)
Piotr Sikora (Meetfactory)

Sesja informacyjna miała formę webinaru z wymaganą wcześniejszą rejestracją i będzie realizowana w czasie rzeczywistym. Po każdej prezentacji będzie możliwość zadawania pytań.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności