Eksperyment Raj, 2021

Praca wideo nagrana w przestrzeni PAFAWAG-u, stworzona w odpowiedzi na hasło Nigdzie stąd nie pojedziecie. Scenariusz oparty jest na rzeczywistym eksperymencie Johna B. Calhouna „Behavioral Sink” (lub „Mysia Utopia“) z lat pięćdziesiątych, w którym etolog podjął próbę zbadania zachowania populacji myszy wpuszczonej do małej przestrzeni, zapewniającej wszystkie środki niezbędne do życia. Calhoun przedstawił następujące wnioski z badania: w końcowych fazach myszy straciły zdolność reprodukcji i zaczęły zajmować się jedynie konsumpcją i dbaniem o siebie, co doprowadziło do całkowitego wymarcia populacji. Calhoun stwierdził, że analogicznie zachowałaby się populacja ludzka. Pomimo że próbę przeprowadzono na myszach, podejście Calhouna można uznać za wyjątkowo antropocentryczne i humanistyczne. W Eksperymencie Raj artystki skupiają się na tym, jak populacja, złożona z różnych gatunków, przekształca się nie „w” przestrzeni, ale „wraz z” miejscem, w którym się znajduje. Autorki snują alternatywną wizję eksperymentu, w której zastępują wymarcie populacji jednogatunkowej wspólnym przekształcaniem się populacji różnogatunkowej. Tworząc artystyczną spekulację, w której fikcyjne badanie neguje ewolucjonistyczną i darwinistyczną perspektywę, proponują utopijną spekulację osadzoną jednak w pozbawionej życia przestrzeni. Obrazy śledzące opustoszałą przestrzeń zdają się kwestionować wizję symbiotycznego wyniku eksperymentu, sugerując ostateczne przetrwanie tylko tego, co nieożywione.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności