Black Legal Hole

Artists Tomasz Bajer
Genre Installation
Edition Survival 13

Swego czasu światowe media zalane zostały obrazami dotyczącymi głośnej sprawy nieprzestrzegania praw człowieka w amerykańskim obozie Guantanamo Bay na Kubie. Tomasz Bajer w serii prac zatytułowanych Minimalism of Guantanamo, a także w pracy Black Legal Hole podjął się rekonstrukcji tych obrazów. W jednej z koszarowych sal odtworzył stołówkę z obozu na Kubie. Choć od momentu światowego poruszenia informacjami o brutalnym traktowaniu więźniów w Guantanamo minęło wiele czasu, a media zdążyły stracić zainteresowanie sprawą, do dziś nie mamy pewności, czy prawa więźniów w tym i podobnych obozach są przestrzegane. Tym samym powtórzenie pracy Bajera we współczesnym kontekście nadaje jej nowe znaczenia. Przypomina nie tylko o Guantanamo, lecz także o zjawisku zanikania i wypierania pewnych kwestii z mapy najbardziej palących problemów naszego świata – mimo że prawdopodobnie nigdy nie zostały rozwiązane.

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy