Program

PIĄTEK / FRIDAY 27.06.2014

19:00 / 7 PM
OTWARCIE / OPENING
główna klatka schodowa / main stairwell

20:00 / 8 PM
Performans „Dym” / ‘Smoke’ performance, Jacek Zachodny
tylne wejście / back entrance

Performans „Filtr” / ‘Filter’ performance, Michalina Kostecka
projekt rozproszony / scattered project

Performans „Survival miejski 24h” / ‘Urban Survival 24h’ performance, Kamila Szejnoch
cały budynek / entire building

Performans -koncert „City of Sadness” / ‘City of Sadness’ performance-concert;
Smutne Kobiety / Sad Women (Joanna Szumacher i Izia Robakowska)
piwnica / basement

21:00 / 9 PM
Koncert / concert Miguel A. García, Gerard Lebik
piwnica / basement

22:00 / 9 PM
Koncert / concert DUNNO RECORDINGS
SHOWCASE: Filip Lech, Wojciech Kasprzyk, N. N.
piwnica / basement

 

SOBOTA / SATURDAY 28.06.2014

11:00 — 24:00 / 11 AM — 12 midnight
WYSTAWA / EXHIBITION

11:00 — 12:30 / 11 AM — 12:30 PM
„Choroba psychiczna jako konstrukt społeczny” / ‘Mental illness as a social construct’.
Debata / debate; prowadzenie / moderator: Anna Wiatr; uczestnicy / participants: Andrzej Kapusta, Jakub Przybyła.
aula wykładowa / lecture hall

13:00 — 14:30 / 1 — 2.30 PM
„Szpital jako laboratorium współczesności” / ‘The hospital as a laboratory of modernity’.
Wykład Tomasza Ferenca / lecture by Tomasz Ferenc.
aula wykładowa / lecture hall

14:00 / 2 PM
Oprowadzanie kuratorskie / curator-led tour

15:00 — 16:30 / 3 — 4:30 PM
„Co się dzieje po drugiej stronie muru? Infrastruktura instytucji resocjalizacyjnych a zachowania personelu oraz wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” / ‘What is going on on the other side of the wall? The infrastructure of social rehabilitation centres, behaviour of personnel and customers of young offender institutions and juvenile centres’.
Wykład Piotra Chomczyńskiego / lecture by Piotr Chomczyński.
aula wykładowa / lecture hall

17:00 / 5 PM
„Survival na SURVIVALU” / ‘Survival at SURVIVAL’.
Szkolenie, podsumowanie akcji miejskiej Kamili Szejnoch / Training, summary of Kamila Szejnoch’s urban action.
aula wykładowa / lecture hall

18:00 — 23:00 / 6 — 11 PM
Noc Literatury na SURVIVALU / Literature Night at SURVIVAL.
Tekst / text: Karl Ove Knausgård „Moja walka” / ‘My Struggle’; czyta / read by: Jacek Poniedziałek.
sala chemii organicznej / organic chemistry room

22:00 / 10 PM
Oprowadzanie kuratorskie / curator-led tour

22:00 — 1:00 / 10 PM — 1 AM 
Koncert / concert POLISH JUKE SHOWCASE:
Paide
COMOC
Rhythm Baboon
piwnica / basement

NIEDZIELA / SUNDAY 29.06.2014
11:00 — 24:00 / 11 AM — 12 midnight
WYSTAWA / EXHIBITION

11:00  12:30 / 11 AM — 12:30 PM
„Gorączka ruchów miejskich” / ‘Urban — movements frenzy’.
Debata / debate; prowadzenie / moderator: Piotr Antoniewicz; uczestnicy / participants: Aleksandra Zienkiewicz – Stowarzyszenie MiastoDrzew / MiastoDrzew Association, Marta Trawinska – Inicjatywa 8 Marca / March 8 Initiative, Tomasz Leśniak – Kraków Przeciw Igrzyskom / Cracow Against Olympics.
aula wykładowa / lecture hall

12:00 / 12 noon
Oprowadzanie kuratorskie / curator-led tour

13:00 — 14:30 / 1 — 2:30 PM
„Współpraca realna. Współpraca fantazmatyczna” / ‘Real cooperation. Phantasmal cooperation’.
Debata / debate; prowadzenie / moderator: Artur Celiński; uczestnicy / participants: Aleksandra Szymańska – Instytut Kultury
Miejskiej / Urban Culture Institute, Lech Mergler – Stowarzyszenie Prawo do Miasta / Right to the City Accosiation, Łukasz Medeksza – Towarzystwo Urbanistów Polskich / Society of Polish Town Planners, Marta Gendera – Fundacja Salony / Salona Foundation, Agata Dąmbska – Forum odNowa / odNowa Forum.
aula wykładowa / lecture hall

16:00 — 19:00 / 4 — 7 PM
„MIASTOmovie” na SURVIVALU; pokaz filmu  „Space Metropoliz” i dyskusja „Wyprawa na Księżyc – o roli artystów w zmianie społecznej” / CITYmovie at SURVIVAL; ‘Fly me to the moon: the role of artists in social change’. Screening of the film ‘Space Metropoliz’ and debate.
Prowadzenie / moderator: Tomasz Sikora; uczestnicy / participants: Hanna Gill-Piątek, Paweł Jarodzki, Joanna Synowiec.
aula wykładowa / lecture hall

17:00 / 5 PM
Oprowadzanie kuratorskie / curator-led tour

17:00 / 5 PM
Performans „Schody” / ‘Stairs’ performance, Joanna Pawlik

19:00 — 22:00 / 7 — 10 PM
Koncert TURNUS W TROPIKACH / HOLIDAY IN THE TROPICS concert:
Souvenir de Tanger
B.Baran (Dubniki)
DJ Ryan R
piwnica / basement

 

PONIEDZIAŁEK / MONDAY 30.06. 2014

12:00 — 20:00 / 12 noon — 8PM
WYSTAWA / EXHIBITION

17:00 — 19:30 / 5 — 7:30 
„Przemiany społeczno-kulturalne po PM rewolucjach”.
Debata / debate; prowadzenie / moderator: Max Cegielski; uczestnicy / participants: Asena Gunal – koordynatorka niezależnego centrum kulturalnego DEPO z Istambułu (Tophane), redaktorka i producentka / coordinator of DEPO independent culture centre in Istanbul (Tophane), editor and producer; Vira Baldyniuk – zastępczyni redaktora artystycznego magazynu „Korydor”, aktywistka przestrzeni miejskich i komentatorka życia kulturalnego Kijowa / deputy editor of ‘Korydor’ art magazine, city activist and culture commentator from Kiev; Vlodko Kaufman – współzałożyciel Stowarzyszenia Artystycznego „Dzyga” i Instytutu Sztuki Aktualnej we Lwowie / cofounder of ‘Dzyga’ Art Association and the Institute of Current Art.
Zrealizowano przy wsparciu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w ramach projektu Wrocław-Lwów / The debate was supported by Wrocław 2016 European Capital of Culture, as part of the Wrocław-Lvov project.
aula wykładowa / lecture hall

 

WTOREK / TUESDAY 1.07. 2014

12:00 — 20:00 / 12 noon — 8PM
WYSTAWA / EXHIBITION

 

 

 

 

 

 

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy