Wykwitex

„Propozycja Wykwitexu jest odpowiedzią na zadane przez kuratorów pytania dotyczące sztuki jako produktu i jej krytycznej roli w świecie kapitalizmu. Firma Wykwitex działa od roku i zajmuje wiodącą pozycję we wszystkich segmentach rynku, w których jest aktywna. Na tegoroczny Przegląd Sztuki SURVIVAL zaproponowaliśmy prezentację, której tematyka dotyczy strategii naszej firmy oraz wartości, którymi kierujemy się w trakcie realizacji projektów. Prezentacja multimedialna przedstawia również najnowszą ofertę firmy, m.in. projekt wieżowca W-Tower realizowanego w ramach wystawy Sky is the limit (maj 2018 we współpracy z fundacją Art Walk w Warszawie).
Infografiki i prezentacje multimedialne to graficzna wizualizacja danych, obecnie bardzo popularna w środowiskach biznesowych i korporacyjnych. Zastany system kapitalistyczny ma szczególny wpływ na rynek sztuki – my nie działamy w opozycji do niego, ale jako ludzie biznesu wykorzystujemy jego mechanizmy, język i strukturę wizualną. Nasza praca jest również formą prezentacji ostatnich dokonań firmy i zachętą dla inwestorów i instytucji sztuki do dalszej współpracy (#reklama, #branding #moneymoneymoney #promotion #target)”.

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy