Yes, We Can’t

Artists Agnieszka Grodzińska
Genre Object
Edition Survival 16

Przy użyciu papierowych liter (służących w epoce komunizmu do wyklejania sloganów politycznych w szkołach czy w zakładach pracy) na czarnym transparencie zostaje wyklejony cytat J.P. Morgana: If you have to ask how much it costs, you cant afford it („Jeśli musisz pytać, ile coś kosztuje, to znaczy, że cię na to nie stać”). Elementy wizualne typowe dla propagandy socjalizmu zostają zderzone z cytatem o maksymalnie kapitalistycznym wydźwięku – mającym napędzać gospodarkę i sprzedaż dóbr luksusowych, spychając jednocześnie na margines społeczeństwa tych, którzy nieustannie muszą pytać…

 

fot. Małgorzata Kujda

Our website uses cookies for visitor tracking. Learn about our privacy policy