Ułoż to wszystko

Scena Dźwiękowa
kurator: Daniel Brożek

 

Kapitał to dla jednych efekt osiągnięcia sukcesu ekonomicznego, dla innych umiejętność komunikacji w grupie lub perspektywa edukacji pokoleń, potencjał społecznej współpracy i zaufania dającego wspólne korzyści. Różnorodność ta inicjuje pytanie: czy otaczający nas ludzie, w bogatym przekroju grup społecznych, stwarzają warunki do porozumienia się i budowania wspólnego kapitału? W tym celu autorzy pracy postanowili przeprowadzić szereg rozmów z wybranymi przedstawicielami różnych grup społecznych ze swojego otoczenia. W rozmowach dostarczają własne perspektywy, definicje, wyobrażenia, obawy, przekonania. O ile w indywidualnym odbiorze każda z nich ma swój czytelny przekaz, o tyle wielogłos społeczny może prowadzić donikąd, rysując wątpliwości co do wspólnych kierunków działania, podobnie rozumianych i pożądanych efektów. Przygotowana kompozycja 10 niezależnych ścieżek audio wyłuskuje wielość odmiany słowa „kapitał” jako symbolu być może jedynej spójności zarejestrowanych rozważań. Zadaje pytanie – mniej udziela odpowiedzi – czy zbiorowymi siłami jesteśmy w stanie stworzyć wspólny kapitał społeczny.

 

nagrania dostępne pod adresem:
https://soundartforum.bandcamp.com/album/survival-16-sound-art-forum-capital

 

fot. Wojciech Chrubasik

 

 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności