Scena Społeczna

24.06 SOBOTA

15:00 Deconfining: partnerstwa międzykontynentalne. Konteksty, procesy, sieć

  • prezentacje w języku angielskim

Wydarzenie odbyło się w ramach inauguracji polskiej odsłony projektu współpracy międzynarodowej Deconfining. Podczas spotkania ogłoszony został nabór na rezydencje artystycznie w Tanzanii dla osób artystycznych z regionu środkowoeuropejskiego i afrykańskiego.

Prezentacja działalności:
Nafasi Art Center z Dar es Salaam, Tanzania oraz Muzeum Historii Kobiet z Lusaki, Zambia.

Prowadzenie: dr Małgorzata Miśniakiewicz

Uczestniczki:
Tanzania: Lilian Hipolyte, Firdaus Mbogho
Zambia: Samba Yonga, Natasha Omokhodion-Kalulu Banda

18:00 Deconfining: wyzwania, problemy i radości budowania nowych relacji międzykontynentalnych

  • dyskusja w języku angielskim

Prowadzenie: dr Karolina Bieniek

Uczestniczki:
Tanzania: Lilian Hipolyte (Nafasi Art Center)
Zambia: Samba Yonga (Muzeum Historii Kobiet)
Polska: Iwona Frydryszak (Lelenfant), Anna Kudarewska (Fundacja Krzyżowa)

25.06 NIEDZIELA

15:00 Zrównoważony rozwój i kultura w perspektywie międzykontynentalnej: cele, praktyki i konteksty

  • dyskusja w języku angielskim

Wydarzenie zainaugurowało polską odsłonę projektu współpracy międzynarodowej The Big Green.

prowadzenie: dr Kamila Kamińska (Uniwersytet Wrocławski)

uczestniczki: dr Małgorzata Miśniakiewicz (Art Transparent), Lilian Hipolyte i Firdaus Mbogho (Nafasi Art Center), Samba Yonga i Natasha Omokhodion-Kalulu Banda (Muzeum Historii Kobiet)

18:00 Narracje z Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki Południowo-Wschodniej o bliskości i oddaleniu – wielokontekstowa mozaika

  • dyskusja w języku angielskim

uczestniczki: dr hab. Urszula Markowska-Manista (Uniwersytet Warszawski) i Natasha Omokhodion-Kalulu Banda (Muzeum Historii Kobiet, Zambia)

26.06 PONIEDZIAŁEK

15:00 Złoty sedes Trumpa. Do czego przydaje się ostentacyjna konsumpcja?

  • wykład dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agaty Gąsiorowskiej

Badania psychologiczne pokazują, że konsumpcja i posiadanie rzeczy materialnych mogą być używane jako zastępcza metoda zaspokajania potrzeb emocjonalnych, duchowych czy społecznych. W szczególności ostentacyjna konsumpcja, a więc kupowanie na pokaz, może być sposobem na zwrócenie na siebie uwagi innych oraz zamiennikiem dla szacunku i wsparcia wynikającego z bliskich relacji. Niestety, jak wyjaśnimy podczas spotkania, strategia ta nie jest skuteczna na dłuższa metę i powoduje raczej obniżenie niż podwyższenie dobrostanu psychologicznego.

18:00 Miłość w czasach app-kultury

  • wykład Katarzyny Kulwickiej (Uniwersytet SWPS)

Nowe technologie jeszcze na długo przed pandemią wkroczyły w niemal każdy obszar życia człowieka, by w czasie lockdownu niemal zmonopolizować rynek kontaktów społecznych. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, w jaki sposób obecność nowych technologii wpłynęła na relacje międzyludzkie oraz czy i komu ułatwia to poznawanie nowych osób, a także czy za ich sprawą zmieniła się jakość bliskich relacji.

Gościnie

Samba Yonga jest wielokrotnie nagradzaną dziennikarką i kuratorką z Lusaki (Zambia). Jest też współzałożycielką Women’s History Museum of Zambia, które powstało w roku 2017. Jego celem jest badanie i przywracanie rdzennych afrykańskich narracji, wiedzy i żywych historii skoncentrowanych na kobietach. Samba Yonga jest też założycielką i partnerką Ku-Atenga Media, firmy specjalizującej się w projektowaniu strategicznym komunikacji dotyczącej terenów afrykańskich.

 

Natasha Omokhodion-Kalulu Banda jest Zambijką o nigeryjskim i jamajskim pochodzeniu. Autorka opowiadań opublikowanych w zbiorach i antologiach, m.in. w Door of No Return (opowiadanie pt. Short Story Day Africa 2018, które zostało również przetłumaczone na język portugalski i zamieszczone w brazylijskim magazynie „Periferias”). Jej najnowsze opowiadanie pt. Her Sweetie, Her Sugarcane zostało opublikowane przez wydawnictwo Harper Via w antologii Reflections. Natasha ukończyła kurs kreatywnego pisania Curtis Brown Creative’s Breakthrough Course for Black Writers, a obecnie uczestniczy w studiach magisterskich na Kingston University w Londynie. Jej pierwsza książka No Be From Hia była nominowana do nagrody Graywolf Africa Press w 2019 roku, została opublikowana w Zambii, RPA i Kanadzie oraz ma zostać wydana w Wielkiej Brytanii przez Legend Press. W 2022 roku Natasha była członkinią kapituły konkursu Afritondo Prize. Wchodzi również w skład zarządu Alliance Française w Lusace.

 

Fifi Mbogho jest praktyczką sztuk wizualnych i pedagożką z Dar es Salaam (Tanzania), poświęcona rozwojowi lokalnej sceny artystycznej. Wspomaga artystów wizualnych w integrowaniu środowiska akademickiego ze społecznością współczesnych artystów. Odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu talentów, wspieraniu budowania potencjału i tworzeniu możliwości artystycznej ekspresji. Jako pedagożka łączy praktyczne doświadczenie z naukowymi obserwacjami, aby inspirować kolejne pokolenie artystów. Niezachwiane zaangażowanie Fifi kształtuje tętniący życiem i zintegrowany krajobraz artystyczny w Tanzanii.

 

Lilian Hipolyte jest doświadczoną Dyrektorką Kreatywną i Brand Strateżką z ponad czternastoletnim doświadczeniem w branży kreatywnej. Podczas spotkań w ramach Sceny społecznej wystąpi w roli Dyrektory Nafasi Art Space.

dr Urszula Markowska-Manista 

Określam się jako badaczka edukacji i życia dzieci w zróżnicowanych kulturowo środowiskach. Prowadziłam interdyscyplinarne badania terenowe m.in. w Rogu Afryki, Afryce Środkowej, Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Południowym Kaukazie. W mojej pracy wykorzystuję podejście inkluzywne i partycypacyjne, metodologię dekolonialną, interkluzję, „trudną wiedzę” i symetrię etyczną. Działam w środowisku akademickim od 20 lat, zajmowałam stanowiska na uniwersytetach w Polsce i Niemczech. W latach 2016–2021 byłam dyrektorką (Free University Berlin 2016) i współdyrektorką (2017–2021 FH Potsdam) międzynarodowego programu MA Childhood Studies and Children’s Rights (MACR), natomiast w latach 2017–2018 zajmowałam stanowisko sekretarza Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie pracuję jako adiunktka i badaczka na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Edukacji). Dzięki mojemu wieloletniemu zaangażowaniu w międzynarodowe projekty badawcze powstało wiele udanych projektów praktycznych oraz publikacji akademickich i popularnonaukowych. Udało mi się nawiązać międzynarodową współpracą w różnych miejscach i w ramach zróżnicowanych obszarów aktywności, opierającą się na prawach człowieka, prawie do głosu i partycypacji.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności