Miejsce

SURVIVAL 7
PRZEGLĄD MŁODEJ SZTUKI W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

25–26.06.2009
PAWILON CZTERECH KOPUŁ
(DAWNA WYTWÓRNIA FILMÓW FABULARNYCH)
UL. WYSTAWOWA 1, 51-618WROCŁAW

 

Unikatowy na skalę europejską pawilon wystawienniczy był ostatnim dużym zleceniem zrealizowanym we Wrocławiu przez genialnego niemieckiego architekta Hansa Poelziga, który w latach 1903‒1916 pełnił funkcję dyrektora tutejszej Akademii Sztuki. Pawilon powstał w 1912 roku jako stały obiekt wrocławskich Terenów Wystawowych, których najważniejszym elementem jest monumentalna Hala Stulecia (1913). Pawilon składa się z czterech skrzydeł otaczających kwadratowy dziedziniec. Na środku każdego skrzydła znajduje się okazała sala ekspozycyjna przykryta wysoką kopułą. W tych wielkich salach oraz licznych mniejszych pomieszczeniach miała miejsce historyczna część Wystawy Stulecia, zorganizowanej z okazji rocznicy wojen wyzwoleńczych przeciwko wojskom Napoleona w 1813 roku. Choć Poelzig zaprojektował pawilon w oszczędnym, modernistycznym stylu, użył również elementów, które miały przywodzić na myśl architekturę pierwszej połowy XIX wieku, nawiązując tym samym do tematyki Wystawy Stulecia. Stąd m.in. odlane z betonu kolumny portyku oraz klasycyzujące zdobienia elewacji. Budynek był w późniejszych latach miejscem wielu ważnych ekspozycji sztuki i wystaw historycznych, w tym manifestu nowoczesnej architektury we Wrocławiu – Wohnungs- und Werkraumausstellung WuWA (mieszkania i miejsca pracy) w 1929 roku czy Wystawy Ziem Odzyskanych w 1948 roku. Od 1953 roku mieściła się w nim Wytwórnia Filmów Fabularnych, wykorzystując obiekt jako swoje atelier. W 2016 roku, po gruntownym remoncie i modernizacji, w pawilonie otwarto oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu prezentujący sztukę współczesną. Pawilon wraz z pobliską Halą Stulecia jest zabytkiem Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności